INFORMACJA - dot. STYPENDIUM SZKOLNEGO

OPS DODANO: 2014-08-11 12:53:19

STYPENDIUM SZKOLNE 2014 /2015

1. Wnioski na stypendia szkolne dostępne będą od 18 sierpnia 2014r.

_ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach ( naprzeciwko Apteki)

_ na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.cewice.pl lub www.bip.ops.cewice.pl w zakładce stypendia szkolne.

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01 września 2014r. do 15 września 2014r.w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2014r.

3. Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia stypendium, wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

4. Do rozliczenia stypendiów za rok szkolny 2014 / 2015 będą honorowane rachunki i faktury imienne na zakup podręczników oraz innego wyposażenia niezbędnego uczniowi zgodnie ze „szkolnym katalogiem wydatków” z datą od 1 lipca 2014r.

 

czytaj więcej →