Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

OPS DODANO: 2019-09-17 10:04:36

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

W związku z wejściem w życie od dnia 1.10.2019 r. ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przekazujemy kilka najistotniejszych informacji odnośnie warunków uzyskania tego świadczenia.

Świadczenie uzupełniające będą mogły otrzymać osoby, które:

- ukończyły 18 lat,

- mieszkają na terytorium Polski,

- nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 1600 złotych

oraz są niezdolne do samodzielnej egzystencji (mają naruszoną sprawność organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych).

Ważne !!! - orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji muszą mieć również seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i z racji wieku ZUS z automatu przyznał im dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wymagane orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (orzekane przez lekarza orzecznika ZUS ) nie jest tożsame z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (orzekanym przez lekarza powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ).

Osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po złożeniu wniosku o świadczenie zostaną skierowane na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9 w załączeniu oraz dostępny na stronie https://www.zus.pl/documents/10182/788036/OL-9_new.pdf/111b9ab1-bbf0-4559-9e02-9a6248708860 ) wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz posiadaną dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Dołączona dokumentacja medyczna w niektórych sytuacjach może okazać się wystarczająca do przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika ZUS w trybie zaocznym, tzn. bez konieczności wizyty placówce ZUS.   

W sprawach wątpliwych mogą Państwo zasięgnąć informacji osobiście w jednostkach terenowych ZUS i KRUS bądź telefonicznie pod numerem telefonu:

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS - 22 560 16 00

Centrala KRUS - 22 592 65 90

Zaświadczenie o stanie zdrowia - pobierz