DOPOSAŻENIE POMIESZCZENIA PSYCHOLOGA przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach

OPS DODANO: 2021-06-30 14:42:00

W ramach projektu „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” – zadanie 2 „Realizacja indywidualnej ścieżki reintegracji” zostało doposażone pomieszczenie psychologa mieszczące się przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach w piwnicy budynku Ośrodka Zdrowia obok Klubu Seniora „CHECZ”. Doposażenie pomieszczenia miało za zadanie wsparcie organizacji wspierającej realizację zadań CUS. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej. Wnioskodawcą projektu jest Powiat Lęborski, którego reprezentuje w działaniach projektowych Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawcze Dom dla Dzieci „ZAKĄTEK” i Dom dla Dzieci „SIEDLISKO”. Partnerami projektu są: Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii, Stowarzyszenie EDUQ, Regionalne Centrum Młodzieży, Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną piecze zastępczą, usamodzielnieni wychowankowie pieczy; opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież oraz seniorzy.  Działania realizowane będą nie tylko w przyszłej siedzibie CUS, ale także na terenie powiatu, w punktach konsultacyjnych w gminach: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i w miastach: w Lęborku i Łebie. 

W dniu 29.06.2021 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach Ewa Maszota uczestniczyła w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym prezentującym projekt w Starostwie Powiatowym w Lęborku, podczas którego nastąpiło oficjalne przekazanie do użytku pojazdu „Family Bus”.