"NIECH KAŻDY MA WAKACJE"

OPS DODANO: 2022-02-14 13:57:51

Informujemy o organizowanym i dofinansowanym przez nas zimowisku
dla 100 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich”
- Tleniu, w terminie: 19 luty-26 luty 2022 r.
(turnus 8-dniowy).

Proponowane miejsce wypoczynku, jak i miejscowość są bezpieczne w panującej pandemii koronawirusa. Na obiekcie będą przebywać wyłącznie uczestnicy wypoczynku
a Tleń jest urokliwą miejscowością turystyczną, ale nie masowo obleganą w okresie zimowym. Doskonałym miejsce do organizacji wielu atrakcji, w tym wycieczek wyjazdowych.

Nasze kolonie przeznaczone są dla 50 dzieci w wieku 8-16 lat z województwa pomorskiego,
z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców. Przy rekrutacji uczestników nie obowiązuje kryterium dotacyjne. Z wypoczynku mogą skorzystać wszystkie dzieci-mieszkańcy Gminy.

Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii.
Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 389 złotych od dziecka-w przypadku posiadania przez rodziców bonu turystycznego.

Pozostali uczestnicy, nieposiadający bonu wnoszą dopłatę w kwocie 889 złotych.

Transport dzieci na i z miejsca wypoczynku odbywa się autokarem spod Urzędu Gminy.

W przypadku konieczności odwołania wypoczynku ze względu na okoliczności związane
z rozwojem pandemii COVID-19 organizator zwróci niezwłocznie wpłacone kwoty rodzicom.

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań bądź wątpliwości tel. 502-626-171.