WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH NIEŚĆ POMOC OBYWATELOM UKRAINY

OPS DODANO: 2022-03-01 15:03:00

Każdy, kto chce i może wspomóc naród ukraiński oraz przybywających do Polski uchodźców, znajdzie informacje na #PomagamUkrainie.

Informacje o możliwościach udzielania pomocy oraz potrzebach osób wymagających wsparcia przebywających na teren gminy Cewice można zgłaszać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach. Deklaracje udzielenia pomocy z określeniem formy wsparcia można kierować na adres: sekretariat@ops.cewice.pl z dopiskiem POMOC UKRAINIE lub tel. 59 86 114 67 lub 513 480 741.

W związku z tym, że musimy planować długofalową pomoc, stąd tworzymy bazę wiedzy o możliwości wsparcia dla uchodźców, którą deklarują nasi mieszkańcy.

Jeśli na terenie Gminy są już obywatele Ukrainy, którzy przybyli do nas w wyniku ewakuacji również prosimy, aby w miarę możliwości przekazywać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach informację o miejscach pobytu tych osób oraz ilości osób.

Osoby do kontaktu: Anna Wierzbowska i Lidia Pawska, tel. 59 8611467 i 513480741

Dziękujemy za zaangażowanie.

O kolejnych podejmowanych krokach i potrzebach w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco.