Aktywny Samorząd

OPS DODANO: 2022-03-01 11:03:08

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” ważnym krokiem
w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych