OPS DODANO: 2023-10-05 15:16:08

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku przystąpił do realizacji projektu pn.”Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (I)” dofinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Działanie 5.2 „Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 20.09.2023 r

Celem Projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla
266 osób bezrobotnych (152 kobiet,114 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w Lęborku,
a w szczególności osób znajdujących się w najtrudniejszej  sytuacji na rynku pracy, tj.:

·         osób młodych w wieku 18-29 lat,

·         osób w wieku 55 lat i starszych,

·         osób długotrwale bezrobotnych,

·         osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,

·         osób z niepełnosprawnościami,

·         kobiet,

·         osób sprawujących opiekę nad dziećmi, osobami z niepełnosprawnościami czy osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Całkowita wartość projektu  -  4 177 751,18 zł
Dofinansowanie ze środków EFS+  -  3 551 088,50 zł

            Szczegółowe informacje o Projekcie są dostępne na stronie internetowej https://lebork.praca.gov.pl w zakładce Rynek pracy ->Programy aktywizacyjne i projekty urzędu.