Stypendia i zasiłki szkolne

OPS DODANO: 2013-08-26 10:08:18

STYPENDIUM SZKOLNE 2013/ 2014

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2013/2014 nalezy składać w okresie od 02. 09. 2013r. - do 16 09.2013r. Przedłożyć należy potwierdzenie uzyskanego w miesiącu sierpniu dochodu  rodziny.

Wnioski o stypendium szkolne dostęne są w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej (naprzeciwko Apteki)  oraz  na stronie internetowej w zakładce stypendia szkolne.