Projekt "Pomocna Dłoń "

OPS DODANO: 2013-09-25 11:32:35

Projekt „Pomocna Dłoń”

                        W miesiącu wrześniu 2013 r. w ramach projektu „Pomocna Dłoń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla 9 kobiet i 5 mężczyzn – beneficjentów/tek projektu. Szkolenia te zostały dobrane do indywidualnych potrzeb beneficjentów/ek i dzielą się w następujący sposób:

            1) Robotnik magazynowy

             - szkolenie dla 2 osób, łączna ilość godzin szkolenia – 250

            2) Konserwator

            - szkolenie dla 2 osób, łączna ilość godzin szkolenia – 200

            3) Kucharz

            - szkolenie dla 2 osób, łączna ilość godzin szkolenia – 250

            4) Opiekunka

            - szkolenie dla 4 osób, łączna ilość godzin szkolenia – 250

            5) Pracownik biurowy

            - szkolenie dla 1 osoby, łączna ilość godzin szkolenia – 250

            6) Profesjonalne sprzątanie

            - szkolenie dla 2 osób, łączna ilość godzin szkolenia – 250

            7) Spawacz

            - szkolenie dla 1 osoby, łączna ilość godzin szkolenia – 300  

Galeria zdjęć