OPS DODANO: 2013-11-14 08:54:38

Rekrutacja do projektu „DROGOWSKAZ – od bierności do aktywności”

 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, w wieku 18 – 30 lat, które spełniają kryteria zawarte w § 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „DROGOWSKAZ – od bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą w terminie 12 listopad 2013 – 6 grudzień 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 215.

 

Dokumenty i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „DROGOWSKAZ – od bierności do aktywności” jest dostępny na stronie internetowej powiatu: http://www.powiat-lebork.com/index.php?id=352,2571,0,0,1,0

W ramach projektu Uczestnikom oferujemy całkowicie bezpłatne wsparcie w postaci:
a) indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym – średnio po 2 godz. dla uczestnika
b) warsztatów grupowych z doradcą zawodowym (6 godzin)
c) zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej (6 godzin)
d) treningu pracy (24 godziny)

Spośród osób, które ukończą przewidzianą dla nich ścieżkę szkoleniową, w zależności od diagnozy doradcy zawodowego:
a) 24 osoby zostaną objęte programem 3 miesięcznych płatnych staży,
b) 24 osoby zostaną objęte 3 miesięcznymi szkoleniami/kursami umożliwiającymi nabycie, podniesienie lub zmianę kompetencji zawodowych uzasadnionymi potrzebami i predyspozycjami – za udział w szkoleniach/kursach przewidziane jest stypendium