PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ

OPS DODANO: 2022-08-31 11:21:05

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ

czynny od dnia 07.09.2022 r.

Specjalista psychoterapii uzależnień

Pani Katarzyna Formela

zapisy na konsultacje

tel. 575 510 333

Punkt czynny:

środa - 14:00 - 18:00

Pomieszczenie Psychologa

przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach

84-312 Cewice, Osiedle Na Wzgórzu 35

Celem działalności jest:

 • Psychoedukacja dot. uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych dla mieszkańców gminy.
 • Poradnictwo oraz pomoc terapeutyczna polegającą na wzbudzaniu motywacji do podjęcia terapii dla osób nadużywających alkoholu, używających substancji psychoaktywnych oraz zmagających się z uzależnieniem od nawyków i popędów.
 • Poradnictwo, pomoc terapeutyczna polegająca na motywowaniu do podjęcia terapii dla osób współuzależnionych oraz dorosłych członków rodzin osób uzależnionych dla podwyższenia własnej mocy sprawczej 
  w celu skutecznego radzenia sobie z problemem uzależnienia bliskiej osoby.
 • Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii
  w zakładach lecznictwa odwykowego i udzielaniu informacji nt. dostępnej oferty terapeutycznej.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy
  i przeciwdziałaniu przemocy.