Podprogram 2021

OPS DODANO: 2023-01-31 14:02:05

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach z terenu województwa pomorskiego  przy współpracy Bankiem Żywności w Słupsku  realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny),
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 791 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 15,66338 ton żywności;

o 1480 paczek żywnościowych;

o  0  posiłków;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 12 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

     • edukacji finansowej - 1 spotkanie  dla  12 uczestników
     • żywieniowo dietetycznych - 1 spotkanie  dla  12 uczestników
     • kulinarnych - 1 spotkanie  dla  12 uczestników
     • niemarnowania żywności - 1 spotkanie  dla  12 uczestników
     • innych działań aktywizujących - 1 spotkanie  dla  12 uczestników

 

 

POPŻ Podprogram 2021 Plus – nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców z terenu gminy Cewice.

Bank Żywności w Słupsku prowadzi nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2021 Plus, w okresie od lutego 2023 do sierpnia 2023 dla potrzebujących mieszkańców gminy Cewice.

Program POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do udziału w programie zapraszamy organizacje działające non - profit, których celem statutowym jest realizacja działań z zakresu pomocy społecznej i na rzecz osób najbardziej potrzebujących, oraz posiadające doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego.

Organizacja, biorąca udział w POPŻ Podprogramie 2021 Plus musi spełniać minimalne standardy w zakresie magazynowania i administrowane, określone w Wytycznych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w szczególności:

- posiadać pomieszczenia magazynowe, umożliwiające przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,

- zapewnić monitoring / ochronę za pośrednictwem specjalistycznych firm lub  w ramach własnych zasobów i możliwości,

- zapewnić rozładunek i załadunek artykułów spożywczych,

- posiadać kadrę i zdolności administracyjne do realizacji programu,

- posiadać zaplecze techniczne, zapewniające realizacje programu tj. m.in. pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadanie telefonu, i o ile to możliwe, komputera.

W załączeniu publikujemy Deklarację do uczestnictwa w programie, którą każda zainteresowana udziałem w POPŻ Podprogramie 2021 Plus organizacja powinna złożyć w naszym biurze w Słupsku, przy ul. Słonecznej 16 E.

Rekrutacja trwa do 3 lutego 2023. Po tym okresie, na postawie złożonych dokumentów i przeprowadzenia weryfikacji spełniania kryteriów uczestnictwa w POPŻ Podprogramie 2021 Plus przez organizacje partnerskie lokalne oraz możliwości Banku Żywności w Słupsku, zostanie podjęta decyzja o tym czy organizacja zostanie zakwalifikowana do udziału w programie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Żywności w Słupsku pod numerem telefonu 661131017 lub 669800960.

POPŻ21Plus_Deklarcja OPL do uczetsnictwa w POPŻ

Więcej informacji na stronie:

POPŻ Podprogram 2021 Plus – nabór organizacji partnerskich lokalnych do dystrybucji żywności – Bank Żywności w Słupsku (bzslupsk.pl)