Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2023-2031

OPS DODANO: 2023-05-04 14:02:59

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cewice na lata 2023-2031

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. 2020 poz. 1876 ze zm.), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2023-2031. Jest to dokument obligatoryjny dla każdej gminy, przygotowywany w celu realizacji skutecznej polityki społecznej. Aby dokument w możliwie największym stopniu odpowiadał na problemy i potrzeby społeczne, powołany został Zespół do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Cewice na lata 2023 - 2031", który będzie wspierał merytorycznie i organizacyjnie proces jego opracowania.

ZARZĄDZENIE NR 142/2022

Konsultacje społeczne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2023 - 2031".

Konsultacje odbędą się w terminie od 22.02.2023 r. do 05.03.2023 r. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na terenie Gminy.

Szczegóły dotyczące konsultacji w załącznikach.

ZARZĄDZENIE NR 19/2023

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE CEWICE NA LATA 2023-2031 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cewice na lata 2023-2031