REJONY PRACY ŚRODOWISKOWEJ

OPS DODANO: 2019-02-22 13:00:50

ANNA KUBICA

Rejon I

 • Bukowina
 • Łebunia
 • Okalice
 • Popowo
 • Dziechno

BARBARA GEMBEL

Rejon II

 • Cewice 

LIDIA PAWSKA

Rejon III

 • Maszewo
 • Krępkowo, Krępkowice, Roztopczyn
 • Osowo Lęborskie, Osowiec
 • Malczyce
 • Oskowo,
 • Unieszyno, Unieszynko, Unieszyniec                                                                                                                                                                                                                                                                              EDYTA MYSZK

Rejon IV

 • Kamieniec, Lesiaki, Leśnik
 • Karwica
 • Pieski
 • Siemirowice