PODSUMOWANIE PROJEKTU

OPS DODANO: 2012-12-18 14:30:35

SPOTKANIE  INFORMACYJNE

w ramach projektu „Pomocna Dłoń”

 

            W dniu 10.12.2012 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu „Pomocna Dłoń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach.

            W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci tegorocznej edycji projektu projektu „Pomocna Dłoń” (8 kobiet  i 4 mężczyzn) i pracownicy OPS w składzie: Kierownik OPS - Zbigniew Borowski, koordynator projektu - Ewa Maszota, księgowa projektu – Natalia Młyńska oraz pracownicy socjalni - Edyta Płotka, Barbara Gembel, Anna Kubica i Lidia Pawska. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście: Wójt Gminy Cewice mgr inż. Jerzy Pernal, Przedstawiciele Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice: Przewodniczący Pan Czesław Miotk i Wiceprzewodniczący Pani Urszula Wenta, Dyrektor GCK w Cewicach Pani Dominika Bardowska oraz sołtysi w składzie: Pan Michał Grybisz, Pani Danuta Solska oraz Pani Michalina Salabura.

            Spotkanie rozpoczęło się  przywitaniem gości przez Kierownika OPS Cewice. Po oficjalnym wstępie pracownicy OPS przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą realizacji tegorocznej edycji projektu ,,Pomocna Dłoń”, co miało na celu przybliżenie zgromadzonym gościom celów, założeń i form realizacji  oraz rezultatów i produktów projektu. Następnie beneficjentom projektu wręczono certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń zawodowych.

            Podsumowaniem spotkania był poczęstunek oraz dyskusja.

           

Galeria zdjęć