TERMINY WYPŁAT

OPS DODANO: 2023-01-17 07:29:32

               TERMINY WYPŁAT 2023 ROK

MIESIĄC

Z A S I Ł K I  I Ś W I A D C Z E N I A

ZASIŁKI CELOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

 

 

ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PILĘGNACYJNE, WYCHOWAWCZE ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE,

STYPENDIA

I

10

27

II

10

27

III

10

29

IV

7

27

V

10

29

VI

9

28

VII

10

27

VIII

10

29

IX

8

27

X

10

27

XI

10

29

XII

8

20