TERMINY WYPŁAT

OPS DODANO: 2020-01-21 12:27:37

               TERMINY WYPŁAT  2020 ROK

MIESIĄC

Z A S I Ł K I  I Ś W I A D C Z E N I A

ZASIŁKI CELOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

 

 

ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE

STYPENDIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PILĘGNACYJNE, WYCHOWAWCZE

ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE, 500 +

I

10

29

30

II

10

27

28

III

10

30

31

IV

10

28

29

V

8

28

29

VI

10

29

30

VII

10

29

30

VIII

10

27

28

IX

10

28

29

X

9

28

29

XI

10

26

27

XII

10

21

22