TERMINY WYPŁAT

OPS DODANO: 2022-01-13 10:05:45

               TERMINY WYPŁAT  2022 ROK

MIESIĄC

Z A S I Ł K I  I Ś W I A D C Z E N I A

ZASIŁKI CELOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

 

 

ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE

STYPENDIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PILĘGNACYJNE, WYCHOWAWCZE

ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE, 500 +

I

10

27

28

II

10

24

25

III

10

28

29

IV

8

27

28

V

10

26

27

VI

10

27

28

VII

8

28

29

VIII

10

29

30

IX

9

27

28

X

10

27

28

XI

10

28

29

XII

9

20

21