TERMINY WYPŁAT

OPS DODANO: 2019-02-06 08:32:51

               TERMINY WYPŁAT  2019 ROK

MIESIĄC

Z A S I Ł K I  I Ś W I A D C Z E N I A

ZASIŁKI CELOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

 

 

ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE

STYPENDIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PILĘGNACYJNE, WYCHOWAWCZE

ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE, 500 +

I

10

29

30

II

8

26

27

III

8

28

29

IV

10

29

30

V

10

29

30

VI

10

27

28

VII

10

29

30

VIII

9

29

30

IX

10

26

27

X

10

29

30

XI

8

28

29

XII

10

19

20