TERMINY WYPŁAT

OPS DODANO: 2022-05-10 14:36:42

               TERMINY WYPŁAT  2022 ROK

MIESIĄC

Z A S I Ł K I  I Ś W I A D C Z E N I A

ZASIŁKI CELOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

 

 

ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PILĘGNACYJNE, WYCHOWAWCZE ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE,

STYPENDIA

I

10

27

II

10

24

III

10

28

IV

8

27

V

10

26,27 

VI

10

27

VII

8

28

VIII

10

29

IX

9

27

X

10

27

XI

10

28

XII

9

20