TERMINY WYPŁAT

OPS DODANO: 2021-01-04 09:35:22

               TERMINY WYPŁAT  2021 ROK

MIESIĄC

Z A S I Ł K I  I Ś W I A D C Z E N I A

ZASIŁKI CELOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

 

 

ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE

STYPENDIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE, PILĘGNACYJNE, WYCHOWAWCZE

ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE, 500 +

I

8

28

29

II

10

25

26

III

10

29

30

IV

9

28

29

V

10

27

28

VI

10

28

29

VII

9

29

30

VIII

10

30

31

IX

10

28

29

X

8

28

29

XI

10

29

30

XII

10

21

22