Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Cewice na lata 2019-2023

OPS DODANO: 2020-04-07 14:00:12

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Cewice na lata 2019-2023

/pliki/cewice-ops/pliki/uchwala_nr_v_47_2019.pdf