INFORMACJA III

OPS DODANO: 2013-03-27 13:34:56

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

DO PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ” W 2013 R.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Lp.

Imię i Nazwisko

1.

Brzeski Marcin

2.

Helt Grzegorz

3.

Klejna  Danuta

4.

Kösling Robert

5.

Kraska Andżelika   

6.

Labuda Marzena

7.

Lica Teresa  

8.

Łodkowska Grażyna

9.

Machut Maria

10.

Nowicki Krzysztof 

11.

Okrój Paweł 

12.

Rogalska Natalia

13.

Sylwestrzak Katarzyna

14.

Wiśnik Marlena

 

 

LISTA OSÓB REZERWOWYCH

DO PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ” W 2013 R.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Lp.

Imię i Nazwisko

1.

Chajewska Ewelina

2.

Ruban Teresa

3.

Klawikowska Dominika

4.

Dawidowski Mirosław

5.

Chajewski Kazimierz

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2/POKL/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach z dnia 26.03.2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Pomocna Dłoń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   

 

 

   

LISTA  OSÓB  ODRZUCONYCH

DO PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ” W 2013 R.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Lp.

Imię i Nazwisko

1.

Paczuła Sylwia

2.

Zdrojewska Bożena

3.

Potrykus Marcin

4.

Wróblewski Czesław         

5.

Lewińska Ewa

6.

Zarembski Andrzej

7.

Puzdrowska Małgorzata

8.

Puzdrowska Izabela

9.

Brudzyńska Irena

10.

Wica Magdalena

11.

Szepińska Aneta

12.

Brzeski Grzegorz

13.

Gotowicka Edyta

14.

Wirkus Teresa         

15.

Lewnau Sabina

16.

Adamska Sabina

17.

Adamski Dariusz

18.

Wdowczyk Ryszarda         

19.

Kraska Anna

20.

Woźniak Paweł

21.

Wojciechowska Joanna

22.

Klawikowska Patrycja

 

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

DO PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ” W 2013 R.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

1.

Brzeski Marcin

2.

Helt Grzegorz

3.

Klejna  Danuta

4.

Kösling Robert

5.

Kraska Andżelika   

6.

Labuda Marzena

7.

Lica Teresa  

8.

Łodkowska Grażyna

9.

Machut Maria

10.

Nowicki Krzysztof 

11.

Okrój Paweł 

12.

Rogalska Natalia

13.

Sylwestrzak Katarzyna

14.

Wiśnik Marlena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA OSÓB REZERWOWYCH

DO PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ” W 2013 R.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

1.

Chajewska Ewelina

2.

Ruban Teresa

3.

Klawikowska Dominika

4.

Dawidowski Mirosław

5.

Chajewski Kazimierz

     

 

 

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 2/POKL/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach z dnia 26.03.2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji                i uczestnictwa w projekcie „Pomocna Dłoń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA  OSÓB  ODRZUCONYCH

DO PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ” W 2013 R.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

Lp.

Imię i Nazwisko

1.

Paczuła Sylwia

2.

Zdrojewska Bożena

3.

Potrykus Marcin

4.

Wróblewski Czesław         

5.

Lewińska Ewa

6.

Zarembski Andrzej

7.

Puzdrowska Małgorzata

8.

Puzdrowska Izabela

9.

Brudzyńska Irena

10.

Wica Magdalena

11.

Szepińska Aneta

12.

Brzeski Grzegorz

13.

Gotowicka Edyta

14.

Wirkus Teresa         

15.

Lewnau Sabina

16.

Adamska Sabina

17.

Adamski Dariusz

18.

Wdowczyk Ryszarda         

19.

Kraska Anna

20.

Woźniak Paweł

21.

Wojciechowska Joanna

22.

Klawikowska Patrycja