Informacja Maj 2013

OPS DODANO: 2013-05-22 15:21:47

Projekt „Pomocna Dłoń”

        Zajęcia zaplanowane na miesiąc maj dla grupy 14 beneficjentów/ekprojektu ,,Pomocna Dłoń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Warsztat z zakresu podnoszenia motywacji i samooceny – 12 godz./osobę

- Warsztat z zakresu kształtowania zachowań asertywnych – przeciwdziałanie

   stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny – 12 godz./osobę

- Warsztat z zakresu metod i technik aktywnego poszukiwania pracy – 8 godz./osobę

- Warsztaty z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych – 6 godz./osobę

                       

  

Galeria zdjęć