Informacja Lipiec Projekt Pomocna Dłoń "

OPS DODANO: 2013-07-05 13:17:24


             

    Projekt „Pomocna Dłoń”
 

  W ramach projektu „Pomocna Dłoń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu lipcu br. 14 beneficjentów/ek (9 kobiet i 5 mężczyzn) zostało skierowanych na badania profilaktycznedo Medycyny Pracy kwalifikujące na szkolenia zawodowe, które rozpoczną się w miesiącu wrześniu. 
  

W miesiącu sierpniu natomiast odbędzie się wyjazd do Wioski Tematycznej - „Wioska Fantazji” w Karwnie w ramach działań o charakterze środowiskowym, którego celem będzie propagowanie dobrych praktyk i przedsiębiorczości, m.in. poprzez podglądanie prostych sposobów ekonomii społecznej, dającej możliwość zarobkowania.