DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE GZI

OPS DODANO: 2020-04-07 14:10:21

PIKNIK

MIĘDZYPOKOLENIOWY

KOCING NA TRAWINGU

„STOP PRZEMOCY I AGRESJI”

                                                          

                W dniu 24 czerwca 2019 r. na parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Cewicach odbył się po raz drugi Piknik Międzypokoleniowy „KOCING NA TRAWINGU” zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach w partnerstwie z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy OPS Cewice. Tegoroczny piknik odbył się pod hasłem „STOP PRZEMOCY I AGRESJI”, którego celem było przekazanie podstawowej wiedzy do kogo osoby poszkodowane lub osoby będące świadkiem przemocy mogą się zwrócić po pomoc oraz jak przebiega procedura związana z prowadzeniem Niebieskiej Karty i działalnością GZI. Podczas pikniku prelekcję na temat przeciwdziałania przemocy i agresji wygłosiła Pani Marta Bączaszek z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, był również punkt doradczy w którym przedstawiciele GZI w Cewicach Pani Ewa Maszota – Kierownik OPS / Z-ca Przewodniczącego GZI ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Cewice oraz Pani Aleksandra Klein – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem / Członek GZI ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Cewice udzielały zainteresowanym odpowiedzi na pytania.

            Piknik skierowany był do mieszkańców gminy Cewice w każdej grupie wiekowej, wzięły w nim udział zarówno rodziny z dziećmi, jak i seniorzy. Tegoroczne atrakcje to gry i konkursy z nagrodami poprowadzone przez Firmę „AMIGOL” z Lęborka, pokaz ratowniczo-gaśniczy Strażaków z OSP Cewice, prezentacja modeli samolotów przez Pana Marcina Wierzbowskiego z Siemirowic, zjeżdżalnie dla dzieci, dmuchanie balonów, bańki mydlane, wata cukrowa, popcorn, kiełbaski, smalec, ogórki kiszone, chleb wiejski oraz napoje, kawa, herbata, ciasto i tort.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy aktywnie włączyli się w organizację pikniku, m. in. Gminne Centrum Kultury w Cewicach, Klub Garnizonowy 44 Bazy Lotnictwa oraz Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” z Siemirowic, wolontariuszom oraz n/w sponsorom:

- Wójt Gminy Cewice,

- Radni Gminy Cewice,

- Pani Marzena Ruła z Siemirowic,

- Pani Maria Klinkosz z Bukowiny.

 

Galeria zdjęć