DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE GZI

OPS DODANO: 2023-05-02 09:27:09

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

•    obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

•    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

•    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

•    upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

•    promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

•    informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
*    obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

*    upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

*    promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

*    informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online

PIKNIK

MIĘDZYPOKOLENIOWY

KOCING NA TRAWINGU

„STOP PRZEMOCY I AGRESJI”

                                                          

                W dniu 24 czerwca 2019 r. na parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Cewicach odbył się po raz drugi Piknik Międzypokoleniowy „KOCING NA TRAWINGU” zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach w partnerstwie z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy OPS Cewice. Tegoroczny piknik odbył się pod hasłem „STOP PRZEMOCY I AGRESJI”, którego celem było przekazanie podstawowej wiedzy do kogo osoby poszkodowane lub osoby będące świadkiem przemocy mogą się zwrócić po pomoc oraz jak przebiega procedura związana z prowadzeniem Niebieskiej Karty i działalnością GZI. Podczas pikniku prelekcję na temat przeciwdziałania przemocy i agresji wygłosiła Pani Marta Bączaszek z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, był również punkt doradczy w którym przedstawiciele GZI w Cewicach Pani Ewa Maszota – Kierownik OPS / Z-ca Przewodniczącego GZI ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Cewice oraz Pani Aleksandra Klein – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leśników Polskich w Przerytem / Członek GZI ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Cewice udzielały zainteresowanym odpowiedzi na pytania.

            Piknik skierowany był do mieszkańców gminy Cewice w każdej grupie wiekowej, wzięły w nim udział zarówno rodziny z dziećmi, jak i seniorzy. Tegoroczne atrakcje to gry i konkursy z nagrodami poprowadzone przez Firmę „AMIGOL” z Lęborka, pokaz ratowniczo-gaśniczy Strażaków z OSP Cewice, prezentacja modeli samolotów przez Pana Marcina Wierzbowskiego z Siemirowic, zjeżdżalnie dla dzieci, dmuchanie balonów, bańki mydlane, wata cukrowa, popcorn, kiełbaski, smalec, ogórki kiszone, chleb wiejski oraz napoje, kawa, herbata, ciasto i tort.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy aktywnie włączyli się w organizację pikniku, m. in. Gminne Centrum Kultury w Cewicach, Klub Garnizonowy 44 Bazy Lotnictwa oraz Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” z Siemirowic, wolontariuszom oraz n/w sponsorom:

- Wójt Gminy Cewice,

- Radni Gminy Cewice,

- Pani Marzena Ruła z Siemirowic,

- Pani Maria Klinkosz z Bukowiny.

 

Galeria zdjęć