UCZNIOWIE NAGRODZENI W KONKURSIE

OPS DODANO: 2014-12-04 09:19:58

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONKURSU „BEZPIECZNA RODZINA TO DOM BEZ PRZEMOCY I ALKOHOLU”

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Cewice, przeprowadził w okresie 6.10-6.11.2014r. Konkurs plastyczny dla wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Cewice pt. „Bezpieczna rodzina to dom bez przemocy i alkoholu”. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 140 uczniów.

Celem konkursu było propagowanie zdrowego trybu życia, bezpiecznego stylu funkcjonowania w rodzinie oraz uświadomienie uczniów, gdzie szukać pomocy, by nie zostali sami ze swoimi problemami. Dzieci wykonały prace różnymi technikami (kredki, pastele, farby, wydzieranki, wyklejanki).

Nagrodą w konkursie był wyjazd dla 40 uczniów zgłoszonych do etapu gminnego do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. Uczniowie oprócz świetnej zabawy mieli również okazję sami wykonać różne eksperymenty i poznawać tym samym prawa rządzące przyrodą. Po kilku godzinach ekscytującej lekcji, dzieci pojechały do MC Donaldsa, gdzie czekał na nich zestaw Happy Meal.

Z nagrodzonej 40 uczniów wyłoniono 6 finalistów i wyróżnienie.

Zwycięzcy konkursu:

Kategoria wiekowa – klasy I-III

I miejsce – Hubert Klein NSP Popowo,

II miejsce – Anna Szymikowska ZSP Siemirowice,

III miejsce – Zofia Wesołowska SP Łebunia.

Kategoria wiekowa – klasy IV – VI

I miejsce – Emilia Przytulska SP Maszewo,

II miejsce - Łucja Rymarska SP Maszewo,

III miejsce - Weronika Romanowska ZS Cewice,

Wyróżnienie: Weronika Formela SP Maszewo.

 

Z-ca Przewodniczącego

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przemocy w Rodzinie

Ewa Nowacka

Galeria zdjęć