Nabór do projektu „ Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”

OPS DODANO: 2016-05-09 13:06:26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach zaprasza mieszkańców Gminy Cewice

do

udziału w partnerskim projekcie pn.

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”

realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany okres realizacji całego projektu: kwiecień 2016 – październik 2018 r.

I edycja: kwiecień 2016 r. - luty 2017 r.

 

Proponujemy następujące formy wsparcia:

Aktywizacja społeczna

 • Poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne

 • Poradnictwo prawne i obywatelskie

 • Warsztaty kształtujące umiejętności osobiste

 • Integrację społeczną uczestników projektu

(wyjazd do kina lub piknik lub wyjazd do wioski tematycznej itp. )

Aktywizacja zawodowa

 • Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy

 • Kursy i szkolenia specjalistyczne

 • Staże / zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców

 • Stypendia szkoleniowe i stażowe

 • Badania lekarskie

 • Odzież ochronna i materiały szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych

 • Zwrot kosztów dojazdów uczestników projektu na szkolenia

 

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach

(dział pracy socjalnej)

lub pod telefonem 59 8611 467 wew. 33

 

Jeśli jesteś bez pracy, pragniesz podnieść swoje kwalifikacje lub chcesz skorzystać z naszej oferty – Zapraszamy !!!

 

ZAPRASZAJĄ RÓWNIEŻ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WICKU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LĘBORKU