Aktualności

OPS DODANO: 2016-06-07 10:09:16

SPOTKANIE INFORMACYJNE

w ramach partnerskiego projektu pn.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”

na lata 2016-2018

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 31.05.2016 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkanie przybyli kandydaci do tegorocznej edycji projektu. W spotkaniu wzięli udział również pracownicy OPS w składzie: Kierownik OPS - Zbigniew Borowski, koordynator projektu - Ewa Maszota oraz opiekunowie merytoryczni (pracownicy socjalni) - Lidia Pawska, Anna Kubica i Barbara Gembel.

Podczas spotkania omówiono kwestie związane z ewentualnym udziałem beneficjentów w projekcie, kandydaci zapoznali się z regulaminem projektu oraz uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Galeria zdjęć