Rekrutacja do projektu "Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego"

OPS DODANO: 2016-12-13 09:26:23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje mieszkańców Gminy Cewice

o wydłużeniu terminu rekrutacji

do projektu partnerskiego projekcie pn.

Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 Planowany okres realizacji całego projektu: listopad 2016 – październik 2018 r.

I edycja: listopad 2016 r.  - październik 2017 r.

Formularze rekrutacyjne można składać do dnia 07 grudnia br.

CELEM PROJEKTU jest:

poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej (zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy) przez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, skierowanych wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i stworzonych indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia na podstawie indywidualnej diagnozy.

 

Proponujemy następujące formy wsparcia:

 • Wsparcie psychologiczno - doradcze
 • Poradnictwo  zawodowe (indywidualne i grupowe),
 • Pośrednictwo pracy
 • Warsztaty z zakresu techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
 • Kursy i szkolenia specjalistyczne
 • Staże
 • Stypendia szkoleniowe i stażowe
 • Badania lekarskie
 • Zwrot kosztów dojazdów uczestników projektu na szkolenia
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach

(dział pracy socjalnej)

lub pod telefonem 59 8611 467 wew. 33

Jeśli jesteś bez pracy, pragniesz podnieść swoje kwalifikacje lub chcesz skorzystać z naszej oferty – Zapraszamy !!!

 

Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata  2014 – 2020

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach zaprasza mieszkańców Gminy Cewice

do

udziału w partnerskim projekcie pn.

Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 Planowany okres realizacji całego projektu: listopad 2016 – październik 2018 r.

I edycja: listopad 2016 r.  - październik 2017 r.

CELEM PROJEKTU jest:

poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej (zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy) przez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, skierowanych wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i stworzonych indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia na podstawie indywidualnej diagnozy.

 

Proponujemy następujące formy wsparcia:

 • Wsparcie psychologiczno - doradcze
 • Poradnictwo  zawodowe (indywidualne i grupowe),
 • Pośrednictwo pracy
 • Warsztaty z zakresu techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
 • Kursy i szkolenia specjalistyczne
 • Staże
 • Stypendia szkoleniowe i stażowe
 • Badania lekarskie
 • Zwrot kosztów dojazdów uczestników projektu na szkolenia
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach

(dział pracy socjalnej)

lub pod telefonem 59 8611 467 wew. 33

 

Jeśli jesteś bez pracy, pragniesz podnieść swoje kwalifikacje lub chcesz skorzystać z naszej oferty – Zapraszamy !!!
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY