Kadra

OPS DODANO: 2019-04-03 13:16:55

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Maszota

Główny Księgowy

Natalia Młyńska

St. Księgowy-Kasjer-Kadrowa

Jadwiga Mazurek

St. specjalista pracy socjalnej

Lidia Pawska

St. pracownik socjalny

Anna Kubica 

St. pracownik socjalny

Barbara Gembel 

St. pracownik socjalny

Edyta Myszk

Asystent rodziny

Elwira Domaros

Starszy opiekun / podinspektor ds. stypendium

Anna Wierzbowska     

Psycholog / st. opiekun

Sandra Wierzbowska 

mł. opiekun nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Agnieszka Sieradzka

Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych

Bogumiła Bazowska

P. inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych

Jolanta Szumowicz

Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Małgorzata Plichta