Kadra

OPS DODANO: 2022-03-10 11:45:45

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Maszota

Główny Księgowy

Natalia Młyńska

St. Księgowy-Kasjer-Kadrowa

Jadwiga Mazurek

St. specjalista pracy socjalnej

Lidia Pawska

St. pracownik socjalny

Anna Kubica 

St. pracownik socjalny

Barbara Gembel 

Asystent rodziny

Agnieszka Stelmach-Bobrowska 

Starszy opiekun / podinspektor ds. stypendium

Anna Wierzbowska     

Psycholog / st. opiekun

Sandra Wierzbowska 

P. inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych

Małgorzata Plichta 

Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Olga Wenta