PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA POPŻ 2014-2020

OPS DODANO: 2018-07-20 09:05:36

Pomoc Żywnościowa 2017

(POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017)

Informujemy, iż w Ośrodku pomocy Społecznej w Cewicach nadal jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Realizacja Podprogramu 2017 rozpoczęła się w sierpniu 2017 roku.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Obecnie realizatorem dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w OPS Cewice jest Polski Czerwony Krzyż

(punkt wydawania żywności magazyn żywności OPS Cewice, Osiedle na Wzgórzu 35- wejście od strony szewca)

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego wynoszącego:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł ( 200 % wynosi 1268,00 zł)
  • dla osoby w rodzinie 514,00 zł ( 200% wynosi 1028,00 zł)

Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych (w godzinach ich pracy) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach

Zgodnie z informacją uzyskaną z Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Gdańsk żywność będzie wydawana po 25 września 2017 r.

Informacje o terminie wydawania żywności można uzyskać

dzwoniąc pod nr telefonu 59 8 6110467 lub na naszej stronie ops.cewice.pl

WYTYCZNE

Załącznik Nr 6 do wytycznych - Oświadczenie osoby ubiegającej się

Zalacznik nr 7

UPOWAŻNIENIE

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

W PODPRORAMIE 2017

MIESIĄC

DNI

IX 2017

 

28

29

X 2017

10

26

27

XI 2017

10

29

30

XII 2017

8

20

21

I 2018

10

29

30

II 2018

9

26

27

III 2018

9

29

30

IV 2018

10

26

27

V 2018

10

28

29

VI 2018

8

28

29

UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje że w miesiącu czerwcu 2018 żywność nie będzie wydawana.

Jednocześnie informujemy że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

– Podprogram 2017

Zakończył się

UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje że w dniach 28 i 29.05.2018 będzie wydawana żywność w magazynie w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

– Podprogram 2017

MAGAZYN CZYNNY W GODZINACH

OD 9:00 DO14:00

 
 

UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje że w dniach 26 i 27 .04.2018 będzie wydawana żywność w magazynie

w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

– Podprogram 2017

MAGAZYN CZYNNY W GODZINACH

OD 9:00 DO14:00

UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje że w dniach 29 i 30 .03.2018 będzie wydawana żywność w magazynie w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

– Podprogram 2017

MAGAZYN CZYNNY W GODZINACH

OD 9:00 DO14:00

UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje że w dniach 26 i 27 .02.2018 będzie wydawana żywność w magazynie w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

– Podprogram 2017

MAGAZYN CZYNNY W GODZINACH

OD 9:00 DO14:00

UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje że w miesiącu styczniu 2018 żywność nie będzie wydawana

 

UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje że w dniach 20 i 21 .12 .2017 będzie wydawana żywność w magazynie w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

– Podprogram 2017

MAGAZYN CZYNNY W GODZINACH

OD 9:00 DO14:00

UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje że w dniach 29.-30. 11.2017 będzie wydawana żywność w magazynie

w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

– Podprogram 2017

MAGAZYN CZYNNY W GODZINACH

OD 9:00 DO14:00

UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje że w dniach 26 i 27 .10.2017 będzie wydawana żywność w magazynie

w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

– Podprogram 2017

MAGAZYN CZYNNY W GODZINACH

OD 9:00 DO14:00

UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje że w dniach 28 i 29 .09.2017 będzie wydawana żywność w magazynie

w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

– Podprogram 2017

MAGAZYN CZYNNY W GODZINACH

OD 9:00 DO14:00