PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA POPŻ 2014-2020

OPS DODANO: 2020-01-21 14:01:02

Pomoc Żywnościowa 2019

(POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019)

Informujemy, iż w Ośrodku pomocy Społecznej w Cewicach nadal jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Realizacja Podprogramu 2019 rozpoczęła się w styczniu 2020 roku.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/ rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Obecnie realizatorem dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w OPS Cewice jest Bank Żywności

(punkt wydawania żywności magazyn żywności OPS Cewice, Osiedle na Wzgórzu 35- wejście od strony szewca)

Kto może otrzymać pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego wynoszącego:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł ( 200 % wynosi 1.402,00 zł)
  • dla osoby w rodzinie 528,00 zł ( 200% wynosi 1.056,00 zł)

Skierowania są wydawane przez pracowników socjalnych (w godzinach ich pracy) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach

Zgodnie z informacją uzyskaną z Banku Żywności ze Słupska żywność będzie wydawana po 27 stycznia 2020 r.

Informacje o terminie wydawania żywności można uzyskać

dzwoniąc pod nr telefonu 59 8 6110467 lub na naszej stronie ops.cewice.pl

WYTYCZNE

Załącznik Nr 6 do wytycznych - Oświadczenie osoby ubiegającej się

Zalacznik nr 7

UPOWAŻNIENIE

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

W PODPROGRAMIE 2019

 

MAGAZYN CZYNNY W GODZINACH

OD 9:00 DO 14:00