Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

OPS DODANO: 2017-08-29 13:38:00

Zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 udziela się wsparcia m. in. w formie:

  • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
  • posiłku (obiady szkolne, obiady barowe, posiłek w przedszkolu).

Na podstawie powyższej Uchwały z programu mogą skorzystać osoby i rodziny spełniające warunki do otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150%, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Kryterium dochodowe

 

150% kryterium dochodowego

dla osoby samotnej

634,00 zł

 

951,00 zł

na osobę w rodzinie

514,00 zł

 

771,00 zł