PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

OPS DODANO: 2020-06-08 10:06:21

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach zapewnia bezpłatną i profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych.         

Działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 218),
 • ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).

Skontaktuj się z nami jeśli:

 • doświadczasz przemocy w rodzinie
 • borykasz się z problemami uzależnień
 • obawiasz się o zdrowie i życie swoje lub Twoich bliskich
 • przeżywasz konflikty w rodzinie, domu, szkole, miejscu pracy
 • straciłeś bliską osobę
 • nie widzisz sensu życia
 • czujesz się bezradny, zagubiony
 • nie możesz znaleźć rozwiązania na ważne życiowe problemy
 • potrzebujesz wsparcia i zrozumienia
 • potrzebujesz informacji o rożnych formach pomocy odpowiedniej dla Twojej sytuacjI

telefonicznie:

58 8611 467, 513 480 741 – w godzinach pracy OPS Cewice

osobiście:
PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (PIK)
UL. OSIEDLE NA WZGÓRZU 35, 84-312 CEWICE

(pomieszczenie w piwnicy Ośrodka Zdrowia, za rehabilitacją)


- pon. – 14.30 – 16.30

- śr. – 10.00 – 12.00


Nie wymagamy skierowań. Pomoc psychologiczna udzielana jest bezpłatnie i niezależnie od miejsca zamieszkania, dochodów czy faktu korzystania z innej formy pomocy w OPS Cewice.