Klub Seniora "Troskliwe Gminy"

OPS DODANO: 2021-09-17 09:51:24

Klub Seniora

Jesień życia nie musi być czasem smutnym, nudnym, czy upływającym w samotności. W każdym wieku i na każdym etapie życia potrzebujemy pasji, aktywności, kontaktu z otwartymi i życzliwymi ludźmi, między innymi taki cel przyświecał powstaniu Klubu Seniora w Cewicach, który uruchomiony został w ramach projektu „Troskliwe Gminy”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na tala 2014-2020, działanie 6.2. Usługi Społeczne, poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych. 

W lipcu ruszyły pierwsze spotkania Seniorów z terenu naszej Gminy w Klubie Seniora w Cewicach, ich zadaniem jest integracja i aktywizacja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych i opiekuńczych środowiska osób starszych. W zajęciach bierze udział 20 seniorów. Aktualnie ze względu na trwający remont pomieszczenia siedziby Klubu Seniora w piwnicy budynku Ośrodka Zdrowia - obok rehabilitacji, tymczasowo zajęcia odbywają się w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach oraz Filii Biblioteki Publicznej w Maszewie Lęborskim.

W Klubie Seniora uczestnicy mają możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach mogą uzyskać informacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach.

Seniorzy z Maszewa dołączyli do Klubu Seniora w Cewicach, który powstał z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Troskliwe Gminy", realizowanego przez Kaszubskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe w Luzinie. Spotkania będą odbywały się w bibliotece w Maszewie. W ramach projektu przewidziane są: wycieczki, wyjazdy do kina i teatru, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia manualne, sportowe, warsztaty kulinarne i wiele innych atrakcji.

Spotkanie Seniorów w bibliotece w Maszewie

Seniorzy z Maszewa dołączyli do Klubu Seniora w Cewicach, który powstał z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "Troskliwe Gminy", realizowanego przez Kaszubskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe w Luzinie. Spotkania będą odbywały się w bibliotece w Maszewie. W ramach projektu przewidziane są: wycieczki, wyjazdy do kina i teatru, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia manualne, sportowe, warsztaty kulinarne i wiele innych atrakcji.

Galeria zdjęć