KLUB RODZINY

OPS DODANO: 2023-01-18 14:39:32

Klub Rodziny

Klub Rodzinny to innowacyjny projekt unijny pt. „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”, którego partnerem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Usługi Społeczne, poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Celem głównym projektu jest aktywizacja i wspieranie całych rodzin. W ramach działalności Klubu Rodziny od lipca br. prowadzone są bezpłatne warsztaty, szkolenia i spotkania. Uczestniczyć w nich mogą wszyscy bez względu na wiek - dzieci, rodzice, którzy przez wspólny, rodzinny udział mogą zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności.

Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu aktualnie w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach, z uwagi na trwający remont pomieszczenia przeznaczonego na Klub Rodziny. Docelowo Klub Rodziny będzie miał swoją siedzibę przy Klubie Seniora w Cewicach obok rehabilitacji - Osiedle Na Wzgórzu 35. 

Dotychczas odbyły się zajęcia kreatywne, ruchowe, gry i zabawy integracyjne. W projekcie między innymi przewidziane są warsztaty dla rodziców „Szkoła dla rodziców”,  utworzenie grup samopomocowych grup wsparcia dla rodziców oraz wspólne popołudnia z animatorem, zajęcia z robotyki i programowania, pomoc w lekcjach.

Ponadto realizowane będą zajęcia, o których zakresie tematycznym decydować będą sami uczestnicy. Jest to też niejako forma zachęty i integracji szkolących się, a wachlarz propozycji jest tu naprawdę szeroki.

Klub daje rodzinom możliwość spędzenia wspólnie wolnego czasu. Są w nim prowadzone zajęcia edukacyjno-rozwojowe. Można również skorzystać z konsultacji specjalistycznych z prawnikiem i psychologiem.

Informacje dotyczące przystąpienia do Klubu Rodziny można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach.

______________________________________________________________________________________________

 

 

Galeria zdjęć