Rektutacja uzupełniająca 5.2.2

OPS DODANO: 2016-12-01 11:27:13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje mieszkańców Gminy Cewice

o wydłużeniu terminu rekrutacji

do projektu partnerskiego projekcie pn.

Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 Planowany okres realizacji całego projektu: listopad 2016 – październik 2018 r.

I edycja: listopad 2016 r.  - październik 2017 r.

Formularze rekrutacyjne można składać do dnia 07 grudnia br.

CELEM PROJEKTU jest:

poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej (zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy) przez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, skierowanych wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i stworzonych indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia na podstawie indywidualnej diagnozy.

 

Proponujemy następujące formy wsparcia:

  • Wsparcie psychologiczno - doradcze
  • Poradnictwo  zawodowe (indywidualne i grupowe),
  • Pośrednictwo pracy
  • Warsztaty z zakresu techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
  • Kursy i szkolenia specjalistyczne
  • Staże
  • Stypendia szkoleniowe i stażowe
  • Badania lekarskie
  • Zwrot kosztów dojazdów uczestników projektu na szkolenia
  • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

 

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach

(dział pracy socjalnej)

lub pod telefonem 59 8611 467 wew. 33

Jeśli jesteś bez pracy, pragniesz podnieść swoje kwalifikacje lub chcesz skorzystać z naszej oferty – Zapraszamy !!!

 

Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata  2014 – 2020

czytaj więcej →

Spotkanie informacyjne w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego"

OPS DODANO: 2016-11-30 14:51:06

SPOTKANIE  INFORMACYJNE

w ramach partnerskiego projektu pn.

Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”

na lata 2016-2018

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

            W dniu 30.11.2016 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Na spotkanie przybyli kandydaci do tegorocznej edycji projektu. W spotkaniu wzięli udział również pracownicy OPS w składzie: Kierownik OPS - Zbigniew Borowski, koordynator projektu - Ewa Maszota oraz pracownicy socjalni - Lidia Pawska, Anna Kubica i Barbara Gembel.

            Podczas spotkania omówiono kwestie związane z ewentualnym udziałem beneficjentów w projekcie, kandydaci zapoznali się z regulaminem projektu oraz uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

           

         Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata  2014 – 2020

czytaj więcej →