INFORMACJA STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017

OPS DODANO: 2016-08-24 11:41:23

STYPENDIUM SZKOLNE

 

2016 /2017

 

1. Wnioski na stypendia szkolne dostępne będą

                      od 25 sierpnia 2016 r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach (naprzeciwko Apteki)

na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej

  www.ops.cewice.pl lub www.bip.ops.cewice.pl

             (w zakładce stypendia szkolne)

 

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01 września 2016 r. do 15 września 2016 r. w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 17 października 2016 r.

 

3. Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia stypendium, wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

4. Do rozliczenia stypendiów za rok szkolny 2016 / 2017 będą honorowane rachunki i faktury imienne na zakup podręczników oraz innego wyposażenia niezbędnego uczniowi zgodnie ze „szkolnym katalogiem wydatków” z datą od 1 lipca 2016 r.

 

 

czytaj więcej →