Stypendia szkolne 2012/2013

OPS DODANO: 2012-08-13 14:41:23

STYPENDIUM SZKOLNE 2012 /2013

 

1. Wnioski na stypendia szkolne dostępne będą od 14 sierpnia 2012r.

_ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach ( naprzeciwko Apteki)

_ na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.cewice.pl lub www.bip.ops.cewice.pl w zakładce stypendia szkolne.

 

2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składaćw nieprzekraczalnymterminie od 01  września 2012r. do 15 września 2012r. w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października

 

3. Kryterium dochodowe będące podstawąustalenia stypendium, wynosi 351 zł netto na osobęw rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

4. Do rozliczenia stypendiów za rok szkolny 2012 / 2013 będąhonorowane rachunki i faktury imienne na zakup podręczników orazinnego wyposażenia niezbędnego uczniowi zgodnie ze „szkolnymkatalogiem wydatków” z datąod 1 lipca 2012r.

czytaj więcej →

Świadczenia pielęgnacyjne

OPS DODANO: 2012-07-09 10:23:05

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

czytaj więcej →