Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cewicach
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja

Rozpoczęliśmy wydawanie skierowań w ramach FEPŻ 2021-2027 podprogram 2023. Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plus ( EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach  informuje, że wdrażany jest Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym, podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek, a także możliwość udziału w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

• 2.056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).

 1.590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z FEPŻ, mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie OPS Cewice w godzinach pracy Ośrodka. Można także, skontaktować z Pracownikami Socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach :

59  8611-467

513 480 741

celem wypisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Żywność wydawana będzie na terenie naszej gminy. O terminach i miejscu odbioru tut. Ośrodek będzie informował na bieżąco na stronie internetowej oraz telefonicznie.

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć pod linkiem:

 

Podprogram 2023 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Link do skierowania (DOCX, 234.63 KB)