"Spotkania z Terpsychorą 2020" on-line

OPS DODANO: 2021-01-26 09:20:00

ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza zainteresowanych do bezpłatnego udziału w projekcie „Spotkania z Terpsychorą 2020" realizowanym on-line z wykorzystaniem przesłanego każdemu uczestnikowi materiału szkoleniowego nagranego na płytę DVD oraz niezbędnych zdalnych konsultacji w pierwszym kwartale 2021 roku.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności pracy i kompetencji osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z zakresu praktycznej wiedzy z metodyki pracy tancerzy, choreografów, kształtowania postaw osób z niepełnosprawnościami, istotnej w działaniach terapeutyczno-pedagogicznych, aktywizujące osoby niepełnosprawne intelektualnie, np. podczas przygotowań scenicznych, prezentacji i innych działań realizowanych z ich udziałem.

Pośrednim celem projektu jest możliwość odstresowania dla uczestników, od codziennych ograniczeń i pracy w nietypowych warunkach związanych z pandemią, która drastycznie zmieniła naszą codzienność, ograniczając możliwość swobodnego poruszania się, kontaktów społecznych czy korzystania z dóbr kultury. Ta nagła zmiana ma także konsekwencje dla naszego zdrowia psychicznego, stąd propozycja aktywnego udziału w ramach tanecznego samokształcenia.

Realizację zdalnej nauki, nagrania szkolenia oraz konsultacji on-line poprowadzą:

- dr Bożena Jakubczak – pedagog specjalny, doktorat z zakresu kształtowania postaw rodzicielskich, specjalista terapii włączających, wieloletni pracownik naukowy, Biura ds. Reformy Szkolnej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz PFRON. Prowadzi szkolenia z zakresu Tańców w Kręgu wykorzystywanych w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych.

- mgr Ewa Budny Orłowska - tancerka, pedagog, choreograf. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza w Warszawie. Po skończeniu szkoły z wyróżnieniem rozpoczęła pracę w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, gdzie wkrótce została solistką baletu. Prowadzi szkolenie z zakresu Polskich Tańców Narodowych: Poloneza i Krakowiaka.

Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa, winny pobrać ze strony www.artbale.pl i dokładnie zapoznać się z załączonym tam Regulaminem projektu pt. „Spotkania z Terpsychorą 2020" on-line oraz wypełnić i podpisać na początku załączniki 1 i 2, a na zakończenie zał.3, których skany należy przesłać elektroniczną pocztą e-mail, na adres: balet@balet.com.pl.

A. Karta zgłoszenia uczestnika - Załącznik 1.

B. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik 2.

C. Oświadczenie o zrealizowaniu etapów samokształcenia – Załącznik 3.

Po zakończeniu samokształcenia i konsultacji zostaną wydane zaświadczenia.

Projekt „Spotkania z Terpsychorą 2020" on-line jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki i jest całkowicie bezpłatny dla każdego uczestnika.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo w regulaminie i na stronie internetowej www.artbale.pl lub pod numerem tel. kom. 608403473 autora projektu dr Bożeny W. Jakubczak.

Autor projektu: dr Bożena Jakubczak

czytaj więcej →

„ Akademia przedsiębiorczości 2”.

OPS DODANO: 2021-01-25 15:37:24

Prywatne Centrum Edukacyjne „ Marmołowski” s.c.  zaprasza mieszkańców powiatu słupskiego i lęborskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „ Akademia przedsiębiorczości 2”.

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

  • Wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej)
  • Wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł.
  • Finansowego wsparcia pomostowego przyznawanego na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących w kwocie do 2 600,00 zł miesięcznie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej ( łącznie 31 200,00 zł. )

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, które mają co najmniej 30 lat i w ciągu ostatniego roku nie prowadziły firmy, mające miejsce zamieszkania na obszarze następujących gmin powiatu słupskiego: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Słupsk (gmina wiejska), Smołdzino lub z gminy powiatu lęborskiego: Cewice , zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą od 08.02.2021 r. do 19.02.2021 r. w miejscowości:

  • Słupsk, ul. Szczecińskiej 57
  • Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2 (biuro projektu)

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.marmolowski.pl zakładka Projekty unijne „Akademia przedsiębiorczości 2”. Warunkiem zgłoszenia się do projektu będzie złożenie formularza rekrutacyjnego w ogłoszonym terminie rekrutacji.

Projekt „ Akademia przedsiębiorczości 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 05.07. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”.

 

 

czytaj więcej →