Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Cewice na lata 2023-2031”

OPS DODANO: 2023-03-13 15:54:33

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Cewice na lata 2023-2031”

  1. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2023-2031”.
  2. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji określono Zarządzeniem Wójta Nr 19/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata 2023-2031”.
  3. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie umieszczenia projektu Strategii w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń urzędu gminy i Ośrodka oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach na obszarze objętym konsultacjami, gdzie został określony termin i miejsce zgłaszania pisemnych opinii.
  4. Uwagi można było zgłaszać na udostępnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 19/2023 Wójta Gminy Cewice z dnia 14 lutego 2023 r.:                                                                                                                                                                                                              - osobiście,

                   - drogą elektroniczną,

                   - pocztą tradycyjną.

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 22.02.2023 r. do 05.03.2023 r.
  2. Wyniki konsultacji społecznych: w terminie przeznaczonym na konsultacje wpłynęła jedna uwaga od Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach o nieaktualnych informacjach na stronie 24 Strategii - Kultura i sport, która została uwzględniona w całości. Formularz uwagi stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
  3. Protokół zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń.

Protokol z przebiegu konsultacji spolecznych

Załącznik do protokołu FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

opis uwagi

czytaj więcej →

„#Rozmawiaj#Reaguj”.

OPS DODANO: 2023-03-09 12:08:39

Kampania społeczna „#Rozmawiaj#Reaguj” Przedstawiamy informacje i plakaty dotyczące kampanii społecznej pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowanej przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka. Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane. Celem jest jak najszybsza pomoc tym, które zostały skrzywdzone.

Kampania jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone. Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.

Komisji zależy na tym, aby jak największa liczba osób zapoznała się z przekazem kampanii #RozmawiajReaguj.

Ze względu na zagrożone dobro małoletnich Państwowa Komisja liczy na zrozumienie i współpracę. PKDP chce poruszyć serca i umysły odbiorców akcji, skłonić ich do refleksji na temat tego, że tak przejmujące doświadczenie jest udziałem wielu dzieci. Warto pamiętać, że obojętność, lekceważenie tego problemu czy podzielanie fałszywych, stereotypowych przekonań przyczynia się do zwiększenia skali problemu. Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosły. 

czytaj więcej →

AWARIA LINII TELEFONÓW STACJONARNYCH !!!

OPS DODANO: 2023-03-07 08:46:03

Ośrodek Pomocy Społecznej, informuje o awarii linii telefonów stacjonarnych.

Jednocześnie informujemy, iż operator telekomunikacyjny, któremu awaria została zgłoszona pracuje już nad jak najszybszą naprawą usterki. 

Prosimy o kontaktowanie się pod numerem 513 480 741.

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej →