Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cewicach
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Wolontariat

WOLONTARIAT – bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

WOLONTARIUSZ – każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Wolontariuszem w Ośrodku Pomocy Społecznej może zostać każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny itp. Osoby niepełnoletnie w tym celu muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców lub opiekunów. Nie ma też przeciwwskazań, by pracę wolontariuszy świadczyli bezrobotni, bowiem nie tracą oni przez to statusu osoby bezrobotnej, ani ewentualnego prawa do zasiłku.

Będąc wolontariuszem w OPS w Cewicach możesz pomóc między innymi:

 • osobom starszym , samotnym, chorym, niepełnosprawnym w wykonywaniu drobnych spraw typu: zrobienie zakupów, pomoc w czytaniu prasy, książek, chodzenie na spacery, organizacja czasu wolnego i przede wszystkim dotrzymywanie towarzystwa,
 • dzieciom i młodzieży szkolnej w nauce i zorganizowaniu czasu wolnego,
 • przy organizowaniu imprez okolicznościowych.

Kilka powodów dla których warto zostać wolontariuszem w OPS w Cewicach:

 • Możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem dać innym coś bardzo potrzebnego i ważnego.
 • Zdobędziesz doświadczenie zawodowe, które wzbogaci twoje CV.
 • Jeśli do końca nie wiesz, co w życiu chciałbyś robić, wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny w której będziesz pracować.
 • Wolontariat może być sposobem na odkrycie takich cech jak: umiejętność pracy w zespole, kreatywność, altruizm, empatia itp.

Wolontariuszom zapewniamy:

 • POROZUMIENIE - jeśli będziesz pracował dłużej niż 30 dni, zostanie z Tobą podpisane porozumienie, w którym będzie określone miejsce, czas, sposób Twojej pracy.
 • OPINIA - ZAŚWIADCZENIE - na koniec Twojej Pracy jako wolontariusz możesz otrzymać opinię, zaświadczenie o wykonywaniu pracy woluntarystycznej.
 • SPOTKANIA INTEGRACYJNE - cykliczne spotkania  gdzie możesz wymienić doświadczenia, poznać wiele ciekawych osób.

Kodeks etyczny wolontariusza

 1. Być pewnym – zastanów się dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 2. Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 3. Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj w innych”.
 4. Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
 5. Mówić otwarcie – pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz
 6. Chętnie się uczyć – rozszerzaj swoją wiedzę.
 7. Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o swojej organizacji i pracy.
 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – będziesz pracował lepiej i z większa satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
 9. Być osobą na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 10. Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Zarządzanie Klubem Wolontariatu

Z uwagi na to, że Klub Wolontariatu utworzony jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach to osobą decyzyjną we wszelkich sprawach jest jego kierownik. Kierownik wskazuje Lidera Klubu Wolontariusza, który pełni funkcję koordynatora, bezpośrednio odpowiedzialnego za realizację.

W szczególności do zadań Lidera należy:

 • współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka oraz partnerami lokalnymi;
 • pozyskiwanie wolontariuszy;
 • przyjmowanie zadań i weryfikacja zadań dla wolontariuszy;
 • tworzenie bazy danych zarówno wolontariuszy jak i odbiorców ich usług;
 • opracowanie i prowadzenie potrzebnej dokumentacji;
 • promocja wolontariatu w środowisku;
 • przygotowywanie umów / porozumień o współpracy, wyznaczenie zadań wolontariuszom, wprowadzenie ich w środowisko świadczenia usługi, monitorowanie ich pracy, wydawanie zaświadczeń.

Kontakt

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach
 • Osiedle Na Wzgórzu 35, 84-312 Cewice
 • tel +48 59 861 14 67

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z zm).

Załączniki