Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cewicach
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

BADANIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY CEWICE POD KĄTEM PLANOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

  • 21 lutego 2024

Trwają przygotowania do utworzenia na terenie gminy Cewice centrum usług społecznych lub przekształcenia w CUS funkcjonującego obecnie Ośrodka Pomocy Społecznej. To wynika z zapisów Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Cewice na lata    2023-2031.

Podstawą do utworzenia lub przekształcenia i funkcjonowania CUS-u jest diagnoza potrzeb oraz potencjału społeczności lokalnej. W związku z tym zachęcamy do udziału  w diagnozowaniu potrzeb mieszkańców gminy Cewice pod kątem oferowanych w przyszłości usług.

Poniżej są linki do anonimowych ankiet skierowanych do młodzieży szkolnej (uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej i wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz dorosłych mieszkańców gminy Cewice. Państwa opinie mogą w przyszłości przełożyć się na realne działania.

Informacje uzyskane w ankietach posłużą do opracowania programu realizacji usług społecznych, a docelowo utworzenia centrum usług społecznych. Idea powstania CUS-ów opiera się na szerokim dostępie do usług społecznych, a nie na ograniczaniu ich do osób korzystających z pomocy społecznej. Usługi będą skierowane nie tylko do osób ubogich, wykluczonych, lecz do wszystkich mieszkańców gminy Cewice, którzy będą chcieli z nich skorzystać odpłatnie, z częściową opłatą lub bezpłatnie.

 

Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu:

1) polityki prorodzinnej,

2) wspierania rodziny,

3) systemu pieczy zastępczej,

4) pomocy społecznej,

5) promocji i ochrony zdrowia,

6) wspierania osób niepełnosprawnych,

7) edukacji publicznej,

8) przeciwdziałania bezrobociu,

9) kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki,

11) pobudzania aktywności obywatelskiej,

12) mieszkalnictwa,

13) ochrony środowiska,

14) reintegracji zawodowej i społecznej,

podejmowane przez gminę  w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców (art.2, ust.1, Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych). Katalog usług nie jest zamknięty.

Wiarygodna diagnoza potrzeb jest podstawą trafnego określenia działań, które będą na te potrzeby odpowiadały. Ankieta jest anonimowa, a Państwa odpowiedzi i propozycje pomogą nam dostosować ofertę planowanych usług społecznych do rzeczywistych potrzeb mieszkańców gminy Cewice.

Ankieta dla młodzieży:

https://forms.gle/bixLjzwdLb41yFXEA

Ankieta dla dorosłych:

https://forms.gle/SMN7xGsYY3X5MNPe9

 

Ankieta do druku (DOCX, 33.48 KB)