Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cewicach
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Fundacja „ACTIO” wraz z Partnerem Projektu Wojciech Miłosz Biuro Projektów Europejskich realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt pn. „Aktywni na nowo”

  • 17 czerwca 2024

Fundacja „ACTIO” wraz z Partnerem Projektu Wojciech Miłosz Biuro Projektów Europejskich informuje, że realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt pn. „Aktywni na nowo” nr FEPM.05.11-IZ.00-0121/23, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Program: FEPM.00.00, Priorytet: FEPM.05.00, Działanie: FEPM.05.11.

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2025 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 72 [44kobiety/28mężczyzn] osób dorosłych bez zatrudnienia, dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub biernych zawodowo, w tym minimum 29 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w województwie pomorskim na obszarze gmin: Czarna Dąbrówka, Czarne, Człuchów, Debrzno, Koczała, Miastko, Rzeczenica, Trzebielino i Tuchomie.

Chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonej rekrutacji do projektu. Załączamy plakat i ulotkę w celu promocji Projektu.

Wsparcie przewidziane dla Uczestników/czek w ramach Projektu obejmuje:

  • Indywidualna diagnoza potrzeb i opracowanie IŚR.
  • Coaching motywacyjny.
  • Warsztaty kompetencji społecznych.
  • Warsztaty kompetencji zawodowych.
  • Szkolenia zawodowe.
  • Pośrednictwo pracy.
  • Staże zawodowe.

 

            Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej www.actiofundacja.pl także pod nr tel. +48 575868701 (osoba do kontaktu -  Małgorzata Łucka).

Ulotka (DOCX, 3.13 MB)