Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cewicach
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Fundacja „STOP WYKLUCZENIU” w partnerstwie z Firmą Wojciech Miłosz Biuro Projektów Europejskich projektu „Wyznacz własny kurs” nr FEPM.05.11-IZ.00-0073/23

 • 24 czerwca 2024

Fundacja „STOP WYKLUCZENIU” wraz z Partnerem Projektu Wojciech Miłosz Biuro Projektów Europejskich informuje, że realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt pn. „Wyznacz własny kurs” nr FEPM.05.11-IZ.00-0073/23, projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Program: FEPM.00.00, Priorytet: FEPM.05.00, Działanie: FEPM.05.11.

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2025 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 68 [40kobiet/28mężczyzn] osób dorosłych bez zatrudnienia, dotkniętych/zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub biernych zawodowo, w tym minimum 28 [16kobiet/12mężczyzn] osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących w województwie pomorskim, na obszarach charakteryzujących się ponadprzeciętnym poziomem wykluczenia społecznego tj. gminy: Lubichowo, Pelplin, Smętowo Graniczne oraz będących jednocześnie obszarami OSI: Osieczna, Morzeszczyn, Gniew, Ryjewo, Prabuty, Gardeja.

Chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonej rekrutacji do projektu. Załączamy plakat i ulotkę w celu promocji Projektu.

Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

 • Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji.
 • Grupowe treningi kompetencji społecznych.
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne.
 • Indywidualne poradnictwo prawne.
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu.
 • Szkolenia zawodowe.
 • Staże.
 • Indywidualne pośrednictwo pracy.
 • Indywidualny mentoring.

 

            Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej https://fundacjastopwykluczeniu.pl/ także pod nr tel. +48 575868701 (osoba do kontaktu -  Małgorzata Łucka).