POPŻ Podprogram 2021 Plus – nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców z terenu gminy Cewice

OPS DODANO: 2023-01-25 09:54:35

Bank Żywności w Słupsku prowadzi nabór organizacji partnerskiej lokalnej do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2021 Plus, w okresie od lutego 2023 do sierpnia 2023 dla potrzebujących mieszkańców gminy Cewice.

Program POPŻ 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do udziału w programie zapraszamy organizacje działające non - profit, których celem statutowym jest realizacja działań z zakresu pomocy społecznej i na rzecz osób najbardziej potrzebujących, oraz posiadające doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego.

Organizacja, biorąca udział w POPŻ Podprogramie 2021 Plus musi spełniać minimalne standardy w zakresie magazynowania i administrowane, określone w Wytycznych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w szczególności:

- posiadać pomieszczenia magazynowe, umożliwiające przechowywanie artykułów spożywczych w warunkach określonych przez producenta,

- zapewnić monitoring / ochronę za pośrednictwem specjalistycznych firm lub  w ramach własnych zasobów i możliwości,

- zapewnić rozładunek i załadunek artykułów spożywczych,

- posiadać kadrę i zdolności administracyjne do realizacji programu,

- posiadać zaplecze techniczne, zapewniające realizacje programu tj. m.in. pomieszczenie do obsługi administracyjnej, posiadanie telefonu, i o ile to możliwe, komputera.

W załączeniu publikujemy Deklarację do uczestnictwa w programie, którą każda zainteresowana udziałem w POPŻ Podprogramie 2021 Plus organizacja powinna złożyć w naszym biurze w Słupsku, przy ul. Słonecznej 16 E.

Rekrutacja trwa do 3 lutego 2023. Po tym okresie, na postawie złożonych dokumentów i przeprowadzenia weryfikacji spełniania kryteriów uczestnictwa w POPŻ Podprogramie 2021 Plus przez organizacje partnerskie lokalne oraz możliwości Banku Żywności w Słupsku, zostanie podjęta decyzja o tym czy organizacja zostanie zakwalifikowana do udziału w programie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Żywności w Słupsku pod numerem telefonu 661131017 lub 669800960.

POPŻ21Plus_Deklarcja OPL do uczetsnictwa w POPŻ

czytaj więcej →

OPS DODANO: 2023-01-23 13:20:36

AWARIA LINII TELEFONÓW STACJONARNYCH

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEWICACH

Uprzejmie zawiadamiamy o awarii linii telefonów stacjonarnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach.

Informujemy, iż operator telekomunikacyjny, któremu awaria została zgłoszona pracuje już nad jak najszybszą naprawą usterki. 

Aktualnie możliwy kontakt telefoniczny pod numerem 513 480 741.

Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację.

czytaj więcej →