WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB CHCĄCYCH NIEŚĆ POMOC OBYWATELOM UKRAINY

OPS DODANO: 2022-03-01 15:03:00

Każdy, kto chce i może wspomóc naród ukraiński oraz przybywających do Polski uchodźców, znajdzie informacje na #PomagamUkrainie.

Informacje o możliwościach udzielania pomocy oraz potrzebach osób wymagających wsparcia przebywających na teren gminy Cewice można zgłaszać bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach. Deklaracje udzielenia pomocy z określeniem formy wsparcia można kierować na adres: sekretariat@ops.cewice.pl z dopiskiem POMOC UKRAINIE lub tel. 59 86 114 67 lub 513 480 741.

W związku z tym, że musimy planować długofalową pomoc, stąd tworzymy bazę wiedzy o możliwości wsparcia dla uchodźców, którą deklarują nasi mieszkańcy.

Jeśli na terenie Gminy są już obywatele Ukrainy, którzy przybyli do nas w wyniku ewakuacji również prosimy, aby w miarę możliwości przekazywać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach informację o miejscach pobytu tych osób oraz ilości osób.

Osoby do kontaktu: Anna Wierzbowska i Lidia Pawska, tel. 59 8611467 i 513480741

Dziękujemy za zaangażowanie.

O kolejnych podejmowanych krokach i potrzebach w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco.

czytaj więcej →

ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI OSOBOM Z UKRAINY

OPS DODANO: 2022-03-01 15:01:15

ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI OSOBOM Z UKRAINY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku w związku z trudną sytuacją i wieloma wątpliwościami dotyczącymi przywozu zwierząt z Ukrainy został zobligowany do monitorowania wszelkich doniesień o planowanych przywozach zwierząt z terenów Ukrainy na terytorium powiatu lęborskiego, w celu zapobiegnięcia niekontrolowanym  przemieszczeniom  szczególnie  niezaszczepionych przeciw wściekliźnie psów i kotów, ale również  innych gatunków zwierząt.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku prosi o przekazanie informacji  osobom znajdującym schronienie na terenie powiatu lęborskiego i posiadającym zwierzęta towarzyszące o konieczności wystawienia dokumentów zwierzętom przez urzędowego lekarza weterynarii. W przypadku kiedy zwierzęta  nie spełniają wszystkich warunków wwozu do UE lub w przypadku konieczności przeprowadzenia kwarantanny dla tych zwierząt istnieje możliwość przeprowadzenia uproszczonej procedury legalizacyjnej dotyczącej ich pobytu lub ewentualnego dalszego ich przemieszczania w obrębie UE. Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje, że wszelkie związane z w/w procedurą koszty pokrywa budżet państwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w związku z powyższym prosi o przesyłanie na bieżąco informacji o każdym pobycie zwierząt towarzyszących należących do obywateli Ukrainy na terenie właściwości terytorialnej Urzędu.

Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego.

czytaj więcej →

Aktywny Samorząd

OPS DODANO: 2022-03-01 11:03:08

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” ważnym krokiem
w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych

czytaj więcej →