Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cewicach
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenie pieniężne za pomoc

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 605), osoby, które zapewniły mieszkanie uchodźcy z Ukrainy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

Warunkiem przyznania świadczenia pieniężnego jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Ośrodku. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia będą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz w złożonym wniosku podano nieprawdę.

Wnioski o przyznanie świadczenia dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cewicach, Osiedle Na wzgórzu 35 lub do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje w sprawie wniosku można uzyskać telefonicznie pod numerem: 59 861 14 67 lub 513480741.


Załączniki