KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

OPS DODANO: 2019-08-05 11:22:54

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras 

Stowarzyszenie od kilku lat corocznie otrzymuje dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na organizację kolonii dla dzieci. W wyjazdach tych biorą udział dzieci rolników z całej Polski, rekrutację prowadzimy we współpracy ze szkołami, gminami i ośrodkami pomocy społecznej.

Obecnie posiadamy jeszcze wolne miejsca na koloniach w górach – zapraszamy do podjęcia współpracy z nami. Proponujemy Państwu możliwość wyjazdu na kolonie dzieci z terenu Państwa gminy, autokar przyjedzie na miejsce zbiórki wyznaczone w Państwa gminie.

miejsce koloni : Poronin . termin 21.08.2019 - 31.08.2019 

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto, opłata wynoszona przez rodziców 400 zł.

WARUNKI , JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA : 

  1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2003 r. (wiek – do 16 lat)
  2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS

(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).

  1. dostarczenie    przez   Rodziców   kompletu    uzupełnionych   i    podpisanych    dokumentów:
    1. zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. karta uczestnika, 3. Oświadczenia RODO.

Stowarzyszenie im. Teresy Kras

ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin

tel. (81) 746-19-85 wew.2

 
czytaj więcej →

Unijne dofinansowanie innowacyjnych działań odnoszących się do opieki długoterminowej

OPS DODANO: 2019-06-26 11:44:48

Informujemy, że osoby lub podmioty zainteresowane wnioskowaniem o unijne dofinansowanie innowacyjnych działań odnoszących się do opieki długoterminowej mogą składać wnioski o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się opieki długoterminowej (VP/2019/003).

czytaj więcej →