INFORMACJA o wydawaniu żywności

OPS DODANO: 2019-06-07 13:09:47

  UWAGA !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach informuje, że w dniu 10.06.2019 będzie wydawana żywność

  Ostatnie wydawanie towaru

w ramach

Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

– Podprogram 2018

 

czytaj więcej →