Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024

OPS DODANO: 2023-08-22 09:55:41

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, informujemy, że na stronach Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i na  stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszczono stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków (linki do stron zamieszczono poniżej).

Informacja na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Informacja na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://uwgdansk.bip.gov.pl/komunikaty-wps/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.html?fbclid=IwAR3EbyK6gQozaeJDDtJ17asR-CUrYijCQvpcXV-FhNjLXEYKS8JZ9GxEoS8

czytaj więcej →