Centrum Zdrowia Psychicznego w Lęborku

OPS DODANO: 2023-09-13 14:56:16

Centrum Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny model opieki psychiatrycznej wdrażający działania terapeutyczne zapobiegające stygmatyzacji
i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi z szeroko pojętym dążeniem
do włączenia społecznego osób chorych, z włączeniem działań profilaktycznych służących
w perspektywie poprawie zdrowia psychicznego całego społeczeństwa. Centrum zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18 r.ż.,
na obszarze powiatu lęborskiego i wejherowskiego z wyjątkiem gminy Gniewino, Reda, Rumia w formie pomocy doraźnej, stacjonarnej, dziennej ambulatoryjnej, środowiskowej.

Hospitalizacja w Oddziale Psychiatrycznym jest często pierwszym krokiem w procesie zdrowienia. Po zakończeniu hospitalizacji w większości przypadków konieczne jest dalsze przyjmowanie leków, wizyty kontrolne u lekarza psychiatry, a często zalecane podjęcie psychoterapii lub skorzystanie ze wsparcia psychologicznego. W Centrum Zdrowia Psychicznego po zakończeniu hospitalizacji możliwe jest kontynuowanie leczenia w:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego - Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18.00. Aby skorzystać ze świadczeń udzielanych w poradni po raz pierwszy należy skontaktować się z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym. Aby skorzystać z poradni nie potrzeba mieć skierowania, można skorzystać z pomocy psychoterapeuty lub psychologa lub psychiatry.
 • Oddziale Dziennym Psychiatrycznym - To Oddział, na którym zajęcia terapeutyczne odbywają się w ciągu dnia, a po południu wróci Pani/Pan do domu. Zajęcia trwają od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku. Czas trwania terapii w Oddziale Dziennym to 12 tygodni. Celem ustalenia terminu leczenia i kwalifikacji w Oddziale Dziennym należy zgłosić się do Oddziału od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • Zespole Leczenia Środowiskowego - Istotą leczenia środowiskowego jest prowadzenie terapii i rehabilitacji psychiatrycznej Pacjentów w miejscu ich zamieszkania bez konieczności separacji od najbliższych.

DANE KONTAKTOWE

Lębork:

 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny – Lębork, ul. Stefana Żeromskiego 9-10,
  tel.: 727 797 094,
  733 456 876, pzklebork@szpital-lebork.com.pl, PZK czynny  jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18.00.
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – Lębork, ul. Stefana Żeromskiego 9-10,
  tel.:
  733 456 867, pzplebork@szpital-lebork.com.pl
 • Zespół Leczenia Środowiskowego – Lębork, ul. Stefana Żeromskiego 9-10,
  tel.:
  733 456 876
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny – Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13 (budynek Działu Fizjoterapii SPS ZOZ), tel.: 59 8635 262, dzienny@szpital-lebork.com.pl
 • Oddział Psychiatryczny – Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13,
  tel.: 59 8635 296, psychiatria@szpital-lebork.com.pl
 • Psychiatryczna Izba Przyjęć – Lębork, ul. Juliana Węgrzynowicza 13,
  tel.: 59 8635 785

Wejherowo:

 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny – Wejherowo, ul. Gdańska 51,
  tel.: 733 456 332, pzkwejherowo@szpital-lebork.com.pl, PZK czynny  jest
  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18.00.
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego – Wejherowo, ul. Gdańska 51,  tel.: 733 456 336 pzpwejherowo@szpital-lebork.com.pl
 • Zespół Leczenia Środowiskowego – Wejherowo, ul. Gdańska 51,  tel.:  733 456 336
czytaj więcej →

Prośba o udział w badaniu odbiorców usług w pomocy społecznej

OPS DODANO: 2023-09-06 08:48:02

Jeszcze tylko przez kilka dni trwa ważne badanie realizowane przez Zespół Badawczy Uczelni Korczaka na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. To największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.

Proces DI będzie kluczowy dla każdego samorządu lokalnego i jego mieszkańców. Dlatego ważne jest, by w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi społeczne świadczone przez instytucje gminne i powiatowe. Z tego powodu zwracam się z prośbą, by za Państwa pośrednictwem ankieta badawcza trafiła do osób, które korzystają z tych usług.

Zależy nam zwłaszcza na dotarciu do osób korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego oraz usług innych instytucji, organizacji pozarządowych itp., wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością. Chcielibyśmy dotrzeć również do osób w kryzysie bezdomności i tych, które opuściły pieczę zastępczą.

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Bardzo prosimy o udostępnienie linku do odpowiedniej ankiety instytucjom i osobom, które korzystają z usług wsparcia i są w stanie samodzielnie lub z pomocą członka rodziny odpowiedzieć na nasze pytania. Jeżeli w Państwa opinii któraś z osób nie jest w stanie wypełnić elektronicznej ankiety, prosimy o pomoc w przeprowadzeniu wywiadu – najlepiej przez osobę, która zapewni respondentowi komfort udzielania szczerych odpowiedzi.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów:

https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności):
https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów:
https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy zastępczej: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Ankieta dla osób w kryzysie psychicznym: https://pbs.pl/dus04A_ankieta

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Prof. Mirosław Grewiński

Rektor Uczelni Korczaka
Kierownik Zespołu Badawczego DI

Uczelnia Korczaka

ul. Lirowa 27 | 02-387 Warszawa

www.uczelniakorczaka.pl    

 
czytaj więcej →